Offering The Best Limo Services in Slovakia

Considering limousine rental service in Slovakia for an upcoming occasion? Use Limos.com to instantly find the best limo service providers in Slovakia - and get the best deal by letting the top limo providers compete to win your business! Every Limos.com service partner is pre-screened to meet our elite quality standards - and subject to user reviews. Our Slovakia Limos.com service partners provide photos, videos and instant limousine price quotes. Let our elite limousine providers in Slovakia compete to win your business by offering you the best limousine deals anywhere.

Directory of Limousine Services in Slovakia

 1. Abrahám
 2. Malé Chyndice
 3. Adamovské Kochanovce
 4. Malé Dvorany
 5. Aleksince
 6. Malé Dvorníky
 7. Alzbetin Dvor
 8. Malé Kozmálovce
 9. Anala
 10. Malé Krstenany
 11. Andac
 12. Malé Leváre
 13. Andelek
 14. Malé Ripnany
 15. Andovce
 16. Malé Uherce
 17. Apollo Majer
 18. Malé Vozokany
 19. Aranyos
 20. Malý Jatov
 21. Ardanovce
 22. Malý Madaras
 23. Arma
 24. Malý Ostrov
 25. Babindol
 26. Mana
 27. Babolíci
 28. Mankovce
 29. Bacala
 30. Marcelová
 31. Bajc
 32. Marianka
 33. Bajka
 34. Martin
 35. Baka
 36. Martin Nad Zitavou
 37. Balon
 38. Martovce
 39. Balvany
 40. Maslovce
 41. Banka
 42. Matejovec
 43. Banovce Nad Beravou
 44. Matúskovo
 45. Bardonovo
 46. Medvecké
 47. Basnári
 48. Medvedov
 49. Basovce
 50. Melcice Lieskové
 51. Bastín
 52. Melek
 53. Beckov
 54. Merasice
 55. Beckovská Vieska
 56. Mice
 57. Behynce
 58. Michal Na Ostrove
 59. Beladice
 60. Michal Nad Zitavou
 61. Belek
 62. Mierovo
 63. Bellova Ves
 64. Miezgovce
 65. Bernolákovo
 66. Mikulásov
 67. Besa
 68. Mikulásov Sad
 69. Besenov
 70. Milinovice
 71. Biela Bukovina
 72. Miloslavov
 73. Biely Kostol
 74. Mliecany
 75. Biskupice
 76. Mníchova Lehota
 77. Biskupová
 78. Moca
 79. Blahová
 80. Mocenok
 81. Blatná Na Ostrove
 82. Mochovce
 83. Blatné
 84. Mocidlany
 85. Blesovce
 86. Modra
 87. Bobot
 88. Modranka
 89. Bodok
 90. Modrany
 91. Bodza
 92. Modrovka
 93. Bodíky
 94. Modrová
 95. Bohatá
 96. Mojmírovce
 97. Bohdanovce Nad Trnavou
 98. Mojzesovo
 99. Bohelov
 100. Mokrý Háj
 101. Bojnicky
 102. Moravany Nad Váhom
 103. Bojná
 104. Moravske Lieskove
 105. Bokros Pusta
 106. Moravský Svätý Ján
 107. Boldog
 108. Most Pri Bratislave
 109. Boleráz
 110. Mostová
 111. Bolesov
 112. Motesice
 113. Borcany
 114. Myjava
 115. Borcice
 116. Myslenice
 117. Borinka Pri Bratislave
 118. Mást
 119. Borisko
 120. Mýtna Nová Ves
 121. Borovce
 122. Nadlice
 123. Borová
 124. Nahác
 125. Borský Mikulás
 126. Nedasovce Pri Topolcanoch
 127. Borský Sväty Jur
 128. Neded
 129. Bosany
 130. Nemcice
 131. Bosáca
 132. Nemcinany
 133. Branc
 134. Nemecky
 135. Branovo
 136. Nemes Olcsa
 137. Bratislava
 138. Nemsová
 139. Brestovany
 140. Neporadza
 141. Brestovec
 142. Nesvady
 143. Brestové
 144. Neverice
 145. Brezolupy
 146. Nevidzany
 147. Brezová Pod Bradlom
 148. Nitra
 149. Brod'any
 150. Nitrianska Blatnica
 151. Brodské
 152. Nitrianska Streda
 153. Bucany
 154. Nitrianske Hrnciarovce
 155. Budmerice
 156. Nitriansky Hrádok
 157. Bukovec Pri Myjave
 158. Nizná
 159. Buková Pri Trnave
 160. Norovce
 161. Bzince
 162. Nová Bosáca
 163. Bzince Pod Javorinou
 164. Nová Dedinka
 165. Báb
 166. Nová Dubnica
 167. Bác
 168. Nová Lipnica
 169. Báhon
 170. Nová Stráz
 171. Bánov
 172. Nová Trstená
 173. Bánov Pri Nových Zámkoch
 174. Nová Ves Nad Zitavou
 175. Bánovce Nad Bebravou
 176. Nová Ves Pri Dunaji
 177. Bátorove Kosihy
 178. Nová Vieska
 179. Bílkove Humence
 180. Nové Mesto Nad Váhom
 181. Bínovce
 182. Nové Sady
 183. Búc
 184. Nové Zámky
 185. Cab
 186. Nový Svet
 187. Cabaj
 188. Nový Tekov
 189. Cabaj Cápor
 190. Nový Zivot
 191. Cachtice
 192. Nárazd
 193. Caka
 194. Návojovce
 195. Cakajovce
 196. Obsolovce
 197. Cakanov
 198. Obyce
 199. Cakany
 200. Ockov
 201. Calovec
 202. Ohrady
 203. Caradice
 204. Okoc
 205. Castkov
 206. Okolicná Na Ostrove
 207. Castkovce
 208. Okánikovo
 209. Castá
 210. Oldza
 211. Cataj
 212. Omsenie
 213. Cechy
 214. Ondrejovce
 215. Cechynce
 216. Opatovce
 217. Celadice
 218. Opatová
 219. Cenkesfa
 220. Oponice
 221. Cerhát
 222. Orechová Potôn
 223. Cermany
 224. Orechová Potôn Lúky
 225. Cermán
 226. Orechové
 227. Cerník
 228. Oreské
 229. Ceroviny
 230. Ostratice
 231. Cerová
 232. Ostrov
 233. Cerveník
 234. Osuské
 235. Cetuna
 236. Paderovce
 237. Choca
 238. Palovce
 239. Chocholná Velcice
 240. Palárikovo
 241. Chorvátsky Grob
 242. Pana
 243. Chotín
 244. Paprad
 245. Chrabrany
 246. Partizánske
 247. Chrast
 248. Pastuchov
 249. Chropov
 250. Pata
 251. Chtelnica
 252. Patince
 253. Chvojnica
 254. Pavlice
 255. Chynorany
 256. Pecenady
 257. Chyzerovce
 258. Pecenany
 259. Cierna Voda
 260. Perkovce
 261. Cierne Klacany
 262. Pernek Pri Malackách
 263. Cierny Brod
 264. Petovka
 265. Cifáre
 266. Petrova Lehota
 267. Ciky
 268. Petrova Ves
 269. Cilistov
 270. Pezinok
 271. Cilizská Radvan
 272. Piesok
 273. Cuklasovce
 274. Piest'any
 275. Cukárska Paka
 276. Plavecké Podhradie
 277. Cunovo
 278. Plavecký Mikulás
 279. Cácov
 280. Plavecký Peter
 281. Cáry
 282. Plavecký Stvrtok
 283. Cícov
 284. Plavé Vozokany
 285. Cífer
 286. Pobedím
 287. Dechtice
 288. Podbranc
 289. Dedina Mládeze
 290. Podhorany Pri Nitre
 291. Dedinka
 292. Podhorie
 293. Dezerice
 294. Podhradie
 295. Diakovce
 296. Podhájska
 297. Dlhá
 298. Podkylava
 299. Dlhá Nad Váhom
 300. Podluzany Pri Bánovciach Nad Bebrav
 301. Dobrohost
 302. Podolie
 303. Dobrá Voda
 304. Podzámok
 305. Dojc
 306. Pohranice
 307. Dolany
 308. Polianka
 309. Dolná Krupá
 310. Polný Kesov
 311. Dolná Streda
 312. Poriadie
 313. Dolná Súca
 314. Potvorice
 315. Dolná Závrská
 316. Povazany
 317. Dolné Dubové
 318. Pozba
 319. Dolné Janíky
 320. Prasice
 321. Dolné Krskany
 322. Prasník
 323. Dolné Lefantovce
 324. Prejta
 325. Dolné Lovcice
 326. Preselany
 327. Dolné Motesice
 328. Pribeta
 329. Dolné Obdokovce
 330. Prietrz
 331. Dolné Oresany
 332. Prietrzka
 333. Dolné Otrokovce
 334. Prievaly
 335. Dolné Saliby
 336. Prusy
 337. Dolné Srnie
 338. Práznovce
 339. Dolné Trhoviste
 340. Pusté Sady
 341. Dolné Vestenice
 342. Pusté Úlany
 343. Dolné Zelenice
 344. Pustý Chotár
 345. Dolný Bar
 346. Pác
 347. Dolný Chotár
 348. Párovské Háje
 349. Dolný Ohaj
 350. Píla
 351. Dolný Pial
 352. Pósfa
 353. Dolný Stál
 354. Radava Pri Nových Zámkoch
 355. Doma
 356. Radimov
 357. Drahovce
 358. Radosina
 359. Drazovce
 360. Radosovce
 361. Drietoma
 362. Radvan Nad Dunajom
 363. Dubnica Nad Váhom
 364. Rajcany
 365. Dubnicka
 366. Rakovice
 367. Dubník
 368. Rastislavice
 369. Dubodiel
 370. Ratkovce
 371. Dubovce Pri Skalici
 372. Reca
 373. Dubová Pri Modre
 374. Repákovci
 375. Ducové
 376. Risnovce
 377. Dulov Dvor
 378. Rohov
 379. Dulovce
 380. Rohovce
 381. Dunajska Streda
 382. Rohoznica
 383. Dunajská Luzná
 384. Rohozník Na Záhorí
 385. Dunajský Klátov
 386. Rovensko
 387. Dvor Cierna Voda
 388. Rovinka
 389. Dvor Mikulás
 390. Rozbehy
 391. Dvorníky
 392. Rudica
 393. Dvory Nad Zitavou
 394. Rudník Pri Myjave
 395. Dycka
 396. Rumanová
 397. Dúbrava
 398. Rusovce
 399. Egbell
 400. Rybany
 401. Felbár
 402. Rybky
 403. Felso Szeli
 404. Rúban
 405. Gabcikovo
 406. Sajdíkove Humence
 407. Gajary
 408. Sal'a
 409. Galanta
 410. Salgocka
 411. Gbely
 412. Samorín
 413. Golianovo
 414. Sance
 415. Gán
 416. Sap
 417. Hadovce
 418. Sasinkovo
 419. Hajná Nová Ves
 420. Sastín Stráze
 421. Halácovce
 422. Sekule
 423. Hamuliakovo
 424. Selec
 425. Handerláci
 426. Selice
 427. Hetmén
 428. Semerovo
 429. Hlboké Pri Senici Nad Myjavou
 430. Senec
 431. Hliník
 432. Senica
 433. Hlohovec
 434. Senkvice
 435. Hodulov Vrch
 436. Sered
 437. Holanovo
 438. Sila
 439. Holiare
 440. Siladice
 441. Holice
 442. Sintava
 443. Holice Na Ostrove
 444. Sisov
 445. Holíc
 446. Skacany
 447. Hornany
 448. Skalica
 449. Horná Krupá
 450. Skalka Nad Váhom
 451. Horná Králová
 452. Skýcov
 453. Horná Potôn
 454. Slatina Nad Bebravou
 455. Horná Potôn Lúky
 456. Slazany
 457. Horná Streda
 458. Slepcany
 459. Horná Súca
 460. Slovenská Nová Ves
 461. Horná Zlatná
 462. Slovenské Pole
 463. Horné Kosariská
 464. Slovenský Grob
 465. Horné Lefantovce
 466. Sládkovicovo
 467. Horné Nastice
 468. Slávnica
 469. Horné Obdokovce
 470. Smolenice
 471. Horné Oresany
 472. Smolinské
 473. Horné Otrokovce
 474. Smrdáky
 475. Horné Ozorovce
 476. Soblahov
 477. Horné Saliby
 478. Sobotiste
 479. Horné Slazany
 480. Sokolce
 481. Horné Srnie
 482. Sokolovce
 483. Horné Trhoviste
 484. Solcany
 485. Horné Zelenice
 486. Solcianky
 487. Horný Bar
 488. Solosnica
 489. Horný Cízovec
 490. Soporna
 491. Horný Jatov
 492. Spacince
 493. Horný Pial
 494. Srobárová
 495. Hoste
 496. Stará Myjava
 497. Hostie
 498. Stará Turá
 499. Hostovce
 500. Starý Tekov
 501. Hostová
 502. Stefan
 503. Hrabovka
 504. Stefanov
 505. Hrachoviste
 506. Stefanovicová
 507. Hradiste Pod Vrátnom
 508. Stefanová
 509. Hradiste Pri Partizánskom
 510. Sterusy
 511. Hrasné
 512. Strekov
 513. Hrnciarovce Nad Parnou
 514. Strkovec
 515. Hrnciarové
 516. Studené
 517. Hrubonovo Pri Nitre
 518. Studienka
 519. Hrubá Borsa
 520. Stupava
 521. Hrubý Súr
 522. Stvrtok
 523. Hrádok Nad Váhom
 524. Stvrtok Na Ostrove
 525. Hubice
 526. Stúrová
 527. Hubina
 528. Suchá Nad Parnou
 529. Hul
 530. Sulany
 531. Hurbanova Dolina
 532. Surany
 533. Hurbanova Ves
 534. Surianky
 535. Hurbanovo
 536. Svinná
 537. Hájske
 538. Svrbice
 539. Hámre
 540. Svrckov Jarok
 541. Hôrka Nad Váhom
 542. Svätý Jur
 543. Igram
 544. Svätý Peter
 545. Imel
 546. Sádok
 547. Ina
 548. Sása
 549. Ivanka Pri Dunaji
 550. Sípkov
 551. Ivanka Pri Nitre
 552. Sípkové
 553. Iza
 554. Súlovce
 555. Izop
 556. Súrovce
 557. Jablonica
 558. Sús
 559. Jablonka
 560. Tajná
 561. Jablonové
 562. Tehla
 563. Jacovce
 564. Tekoldany
 565. Jahodná
 566. Tesedíkovo
 567. Jakubov
 568. Tesáre
 569. Jalsové
 570. Tesárske Mlynany
 571. Janíkovce
 572. Timoradza
 573. Jarná
 574. Tomasíkovo
 575. Jarok
 576. Tomásov
 577. Jarovce
 578. Topolcany
 579. Jaslovské Bohunice
 580. Topolecká
 581. Jaslovské Bohunice Atomová Elektrár
 582. Topolnica
 583. Jasová Pri Nových Zámkoch
 584. Tovarníky
 585. Jatov
 586. Trakovice
 587. Javorec
 588. Trebatice
 589. Javorinka
 590. Trebichava
 591. Jedlové Kostolany
 592. Trencianska Teplá
 593. Jelenec
 594. Trencianska Turná
 595. Jelka
 596. Trencianska Závada
 597. Jelsovce
 598. Trencianske Bohuslavice
 599. Jeskova Ves
 600. Trencianske Jastrabie
 601. Jánovce
 602. Trencianske Stankovce
 603. Jásová
 604. Trencianske Teplice
 605. Kajal
 606. Trencin
 607. Kalinkovo
 608. Trhová Hradská
 609. Kalna
 610. Trnava
 611. Kalnica
 612. Trnovec Nad Váhom
 613. Kamanová
 614. Trnávka
 615. Kamenicná Pri Komárne
 616. Trstená Na Ostrove
 617. Kapince
 618. Trstice
 619. Karlov Dvor
 620. Trstín
 621. Kava
 622. Trávnica
 623. Klacany
 624. Trávnik Na Ostrove
 625. Klacany Pri Trnave
 626. Turen
 627. Klasov
 628. Turá Lúka
 629. Klokocina
 630. Tvrdomestice
 631. Klátova Nová Ves
 632. Tvrdosovce
 633. Klízska Nemá
 634. Tôn
 635. Klúciarove Kracany
 636. Uhrovec
 637. Klúcovec
 638. Unín
 639. Kmetovo
 640. Urmince
 641. Kochnác
 642. Varov Súr
 643. Kocovce
 644. Vel'kÿ Meder
 645. Kocurice
 646. Velká Dolina
 647. Kocín
 648. Velká Gúta
 649. Kolacno
 650. Velká Hradná
 651. Kolta
 652. Velká Maca
 653. Kolárovo
 654. Velká Paka
 655. Kolónia
 656. Velké Bedzany
 657. Komjatice
 658. Velké Blahovo
 659. Komoca
 660. Velké Chlievany
 661. Komárno
 662. Velké Chyndice
 663. Koniarovce
 664. Velké Drzkovce
 665. Konkol
 666. Velké Hoste
 667. Kopcany
 668. Velké Kosihy
 669. Koplotovce
 670. Velké Kostolany
 671. Kosariská
 672. Velké Leváre
 673. Kosolná
 674. Velké Lovce
 675. Kostoliste
 676. Velké Ripnany
 677. Kostolná Pri Dunaji
 678. Velké Uherce
 679. Kostolné
 680. Velké Vozokany
 681. Kostolné Kracany
 682. Velké Záluzie
 683. Kostolné Mitice
 684. Velké Úlany
 685. Kostolný Sek
 686. Velký Biel
 687. Kosúty
 688. Velký Cetín
 689. Kotelnica
 690. Velký Dur
 691. Kovarce
 692. Velký Grob
 693. Koválov
 694. Velký Harcás
 695. Koválovec
 696. Velký Klíz
 697. Kozárovce
 698. Velký Kýr
 699. Krajné
 700. Velký Lapás
 701. Krivosúd Bodovka
 702. Velký Lég
 703. Krizovany Nad Dudváhom
 704. Velký Lél
 705. Krnca
 706. Velký Ostrov
 707. Krtovce
 708. Velusovce
 709. Krusovce
 710. Veselé
 711. Králka
 712. Veselé Pri Piestanoch
 713. Králov Brod
 714. Vieska
 715. Královianky
 716. Vieska Nad Zitavou
 717. Královicove Kracany
 718. Vinicné Pri Pezinku
 719. Králová Nad Váhom
 720. Vinodol
 721. Králová Pri Senci
 722. Vinohrady Nad Váhom
 723. Krásna Ves
 724. Vinohrádok
 725. Krásno Pri Topolcanoch
 726. Vinosady
 727. Kubrá
 728. Virt
 729. Kuchyna
 730. Visnové
 731. Kunov
 732. Vistuk
 733. Kuty
 734. Vlcany
 735. Kuzmice
 736. Vlckovce
 737. Kvetná
 738. Vlcí Vrch
 739. Kvetoslavov
 740. Vlkanovo
 741. Kykula
 742. Vlkas
 743. Kynek
 744. Vlky
 745. Kátlovce
 746. Voderady
 747. Kátov
 748. Voderady Pri Trnave
 749. Ladice
 750. Vojka Nad Dunajom
 751. Laksárska Nová Ves
 752. Vojnice
 753. Lamac
 754. Vojtechovce
 755. Lehnice
 756. Volkovce
 757. Lehota
 758. Vozokany Pri Galante
 759. Leopoldov
 760. Vrakuna
 761. Letnicie
 762. Vrakún
 763. Levice
 764. Vrbina
 765. Lidér Tejed
 766. Vrbovce
 767. Limbach
 768. Vrbová Nad Váhom
 769. Lipník
 770. Vrbové
 771. Lipovník
 772. Vráble
 773. Lipová Pri Nových Zámkoch
 774. Vrádist
 775. Lipové
 776. Vydrany
 777. Livina
 778. Vysoká Pri Morave
 779. Lok
 780. Váhovce
 781. Lopasov
 782. Vék
 783. Lovce
 784. Výcapy Opatovce
 785. Lozorno
 786. Zabokreky Nad Nitrou
 787. Lubina
 788. Zamarovce
 789. Ludanice
 790. Zavar
 791. Ludovítov
 792. Zbehy
 793. Ludovítová
 794. Zelenec Pri Trnave
 795. Lukácovce Pri Nitre
 796. Zemianska Olca
 797. Lula
 798. Zemianske Sady
 799. Lutov
 800. Zemné
 801. Luzany
 802. Zihárec
 803. Láb
 804. Zikava
 805. Látkovce
 806. Zirany
 807. Lúc Na Ostrove
 808. Zitná Radisa
 809. Lúcnica Nad Zitavou
 810. Zlatno
 811. Machulince
 812. Zlatná Na Ostrove
 813. Maconás
 814. Zlatníky
 815. Macov
 816. Zlatníky Pri Bánovciach Nad Bebravo
 817. Mad
 818. Zlaté Klasy
 819. Madar
 820. Zlaté Moravce
 821. Madunice
 822. Zobor
 823. Majcichov
 824. Zohor
 825. Malacky
 826. Záblatie
 827. Malinovo
 828. Záhorská Bystrica
 829. Malzenice
 830. Záhorská Ves
 831. Malá Budafa
 832. Záhrada
 833. Malá Maca
 834. Závod
 835. Malá Mana
 836. Újazd
 837. Malé Bedzany
 838. Úlany Nad Zitavou

Booking with Benefits

Limos.com is the largest online marketplace for private car services. Similar to flight and hotel booking sites, our limo companies compete to win your business. We partner with thousands of ground transportation companies to bring you limo and car service at a great price for any occasion.

Benefits of booking with Limos.com*

Our best-in-class platform allows you to easily book via web, mobile or app

We protect your information with secure, electronic credit card processing

Our world-class customer support provides 24/7 access to help

We go that extra mile with supplemental insurance coverage on US rides

*Important: If you book directly with a limo operator, none of the above benefits apply.

Download our free iPhone and Android apps for the same great service on the fly.